Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302170
Title Op weg naar een natter Nederland; onderzoek in het kader van de verdrogingsproblematiek
Author(s) Hoeks, J.
Source In: Waarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 75-87 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., Steenvoorden, J.H.A.M.,
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 1995
Abstract Verandering van landgebruik, bevolkingstoename en verstedelijking hebben geleid tot diepere ontwatering, meer grondwaterverbruik, afname van grondwatervoeding, en verdroging van natuurgebieden. Vernatting is nodig om verdwenen natuurwaarden te herstellen. Dit heeft consequenties voor verscheidene functies in het landelijk gebied. Om de effecten hiervan te voorspellen moet de bestaande kennis operationeel worden gemaakt in de vorm van vuistregels, tabellen en andere beslissingondersteunende systemen. Hiervoor zijn dynamische, proces-georiënteerde modellen nodig. In de belangenafweging moeten ook de natuurwinst en economische aspecten worden betrokken. Optimaliseringstechnieken kunnen de efficiëntie van de maatregelen vergroten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.