Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302188
Title Duurzaam ingericht?; landbouwbedrijfsmodel voor evaluatie van inrichting en beheer
Author(s) Os, J. van
Source In: Waarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 377-380 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., Steenvoorden, J.H.A.M.,
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 1995
Abstract Het beschreven model bepaalt de invloed van bodem, waterhuishouding, verkaveling, ontsluiting en begroeiingen op bedrijfsresultaten van landbouwbedrijven. Daarbij gaat het om inkomen, arbeidsbehoefte en milieubelasting. De evaluatie geschiedt op bedrijfsniveau. Door een gebied onder te verdelen in verschillende bedrijfstypen wordt rekening gehouden met de variatie binnen een gebied. Gegeven de bedrijfsstructuur, bodem, inrichtingsfactoren, prijzen en beleid wordt de bedrijfsvoering in het model geoptimaliseerd naar de korte-termijndoelstellingen van de boer. De gegevens over mogelijke bedrijfssystemen worden zoveel mogelijk afgeleid uit resultaten van bestaande modellen van proefstations en andere DLO-instituten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.