Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302189
Title Back to the future; nieuwe functies voor landelijke gebieden in Europa
Author(s) Os, J. van; Klundert, A.F. van de; Dietvorst, A.G.J.
Source In: Waarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 445-450 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., Steenvoorden, J.H.A.M.,
Department(s) Spatial Analysis, Planning and Design
Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
MGS
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 1995
Abstract De perspectieven van nieuwe functies voor landelijke gebieden in Europa zijn verkend. Uitgaande van een afnemend belang van de landbouw als economische drager van het landelijk gebied is onderzocht hoe in de Europese Unie waterproduktie, diversificatie van landbouwbedrijven, recreatie en toerisme, en nieuwe woonvormen kunnen bijdragen aan plattelandsvernieuwing. Per thema zijn sleutelfactoren opgespoord en kaartbeelden van potenties gemaakt. Het blijkt dat aanwezigheid van grote bevolkingscentra, ontsluiting en aantrekkelijkheid van het landschap belangrijke indicatoren zijn voor de vraag naar nieuwe functies. Zulke kwaliteiten zijn veelal geworteld in lange historische processen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.