Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302213
Title Zwaar verkeer op plattelandswegen; onderzoek naar aslastpatronen voor wegtypen
Author(s) Wilde, J.G.S. de
Source Wegen 69 (1995)8. - ISSN 0043-2067 - p. 13 - 22.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Keyword(s) nederland - wegen - rolweerstand - plattelandswegen - voertuigen - netherlands - roads - rolling resistance - rural roads - vehicles
Categories Infrastructural Plans
Abstract Er bestaat geen dimensioneringsmethode voor plattelandswegen. Onderzoek naar verkeersbelasting, verkeersintensiteit en -samenstelling moet leiden tot aslastpatronen voor wegtypen. Dynamische aslastmetingen wijzen uit dat de schade door vrachtauto's aan de wegverharding gemiddeld acht maal zo groot is als die door landbouwvoertuigen. Juist op smallere wegen is de gemiddelde voertuigschadefactor het hoogst, doordat de vrachtwagens, die daar meestal voor oogsttransporten komen, veel assen hebben. Vrachtverkeer op plattelandswegen heeft een beladingsgraad van 55%, is zelden overbeladen, rijdt gemiddeld 52 km/h en bestaat voor 53% uit twee-assers. Het aandeel vijf- en zes-assers neemt toe.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.