Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302226
Title De boom: een lust voor het oog, een last voor de weg?
Author(s) Akker, J.J.H. van den; Putten, T.H. van
Source Landinrichting 35 (1995)8. - ISSN 0922-6419 - p. 8 - 12.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1995
Keyword(s) deformatie - evaporatie - bosbouw - funderingen - vochtigheid - bestrating - reologie - wegen - wegbeplantingen - wegbermplanten - bodem - temperatuur - transpiratie - invloeden - deformation - evaporation - forestry - foundations - humidity - pavements - rheology - roads - roadside plantations - roadside plants - soil - temperature - transpiration - influences
Categories Infrastructural Plans
Abstract Veen en klei onder wegen krimpen en rijpen doordat bomen vocht eraan onttrekken. Dit veroorzaakt ongelijkmatige zakkingen, waardoor de weg scheurt. Het ongemak en gevaar voor de weggebruiker en de herstelkosten zijn voor wegbeheerders reden de bomen te kappen en aanplant langs andere wegen te weren. Dit staat haaks op het algemeen beleid om meer bomen langs wegen te planten. Het artikel geeft aan hoe groot de kans op schade is en hoe die is te voorkomen door een juiste boomkeuze en door rekening te houden met de grondsoort en hydrologische toestand. Een kaart van Nederland met schaderisico's is gegeven en een methodiek om deze per locatie vast te stellen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.