Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302303
Title Voortgangsbewaking emissiedoelstellingen in het meerjarenplan gewasbescherming
Author(s) Leeuwangh, P.; Boesten, J.J.T.I.; Leistra, M.; Merkelbach, R.C.M.
Source In: Waarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 159-170 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., Steenvoorden, J.H.A.M.,
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 1995
Abstract Om de taakstellingen voor emissiereductie te evalueren moeten meetinstrumenten worden ontwikkeld. Instrumenten om de emissiereductie voor grond- en oppervlaktewater te evalueren kunnen snel toepasbaar worden gemaakt. Een instrument voor lucht vraagt meer tijd maar is zeer belangrijk, aangezien meer dan 20% van de gebruikshoeveelheid bestrijdingsmiddelen de lucht ingaat. Doordat er niet genoeg gegevens uit de referentieperiode 1984-1988 zijn, is er slechts een indicatie van de mate waarin taakstellingen voor 1995 zijn gehaald. Sinds 1992 worden de gegevens beter vastgelegd, zodat de evaluatie-instrumenten een betrouwbare kwantitatieve evaluatie kunnen geven voor het ijkjaar 2000 ten opzichte van de periode vanaf 1992.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.