Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302320
Title Het landschap en zijn recreatieve image
Author(s) Klinkers, P.M.A.
Source In: Waarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 463-467 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., Steenvoorden, J.H.A.M.,
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 1995
Abstract Getracht is de sleutelkenmerken op te sporen van het beeld dat recreanten hebben van het landschap. Het accent ligt op de kenmerken van het beeld als produkt en niet op het proces waardoor het beeld tot stand komt. Verblijfsrecreanten zijn geonterviewd over hun beeld van het omliggende landelijke gebied waar zij op dat moment verbleven. Beelden blijken een globaal en een concreet niveau te hebben, die verschillen in uitwerkingsgraad en in mate van overeenstemming tussen recreanten. Als naar een gebied op lokaal niveau wordt gekeken, kunnen drie beeldstijlen worden onderscheiden: een structurele, functionele en visuele beeldstijl. Daarin staan respectievelijk het landschap als geheel, het grondgebruik en de esthetische aanblik centraal.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.