Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302333
Title Naar een methode voor regionale scenario-studies voor natuurontwikkeling; het Drentse Aa onderzoek
Author(s) Kemmers, R.H.
Source In: Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., - p. 253 - 262.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 1995
Keyword(s) ecologie - ecosystemen - hydrologie - herstel - drenthe - ecohydrologie - natuurtechniek - natuur - ecology - ecosystems - hydrology - rehabilitation - ecohydrology - ecological engineering - nature
Categories Ecological Engineering
Abstract Het stroomdal van de Drentse Aa is het studiegebied voor de ontwikkeling van een methode om ruimtelijk integrale scenario's voor natuurontwikkeling te genereren en natuurwaarden in ruimte en tijd te voorspellen. Hiertoe wordt een bestaande methode verfijnd door er een standplaatsmodel aan te koppelen. Hierdoor kunnen de scenario's worden getoetst aan milieu-omstandigheden, die via het water- en milieubeheer worden gestuurd. In de scenario's vormt de realiseerbaarheid van vegetatiedoeltypen het uitgangspunt. De kansrijkdom van een scenario wordt beoordeeld aan kaartbeelden van de natuurwaarde.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.