Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302350
Title Cultuurhistorische waarde Drentse essen; vijf argumenten voor een gericht beschermingsbeleid
Author(s) Spek, T.
Source Noorderbreedte 19 (1995)1. - ISSN 0166-4948 - p. 28 - 36.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 1995
Keyword(s) settlement - landscape conservation - geography - physical planning - agricultural land - cultural landscape - drenthe - nederzetting - landschapsbescherming - geografie - ruimtelijke ordening - landbouwgrond - cultuurlandschap
Categories Historical Geography / Rural History
Abstract Essen vormen al eeuwen het cultuurhistorische hart van het Drentse esdorpenlandschap. In onze tijd verdwijnen essen in hoog tempo door de aanleg van woonwijken, industriegebieden, recreatieparken en autowegen. In het artikel wordt beschreven welke cultuurhistorische waarden hierbij verloren gaan: verlies van een zeldzaam en karakteristiek landschapstype; verlies aan landschappelijke samenhang; nivellering van de schaal van het landschap; aantasting van belangrijke archeologische waarden; vernietigingvan de historische archieffunctie van plaggengronden. Deze aantastingen leiden tot de noodzaak om een gericht provinciaal beschermingsbeleid te ontwikkelen. De provincie Drenthe heeft hiertoe een eerste aanzet gegeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.