Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302360
Title Gebruikswaarde, een vaag begrip?
Author(s) Haas, W. de
Source In: Waarheen met het landelijk gebied?; geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium `Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994. Alphen aan den Rijn, Samsom Tjeenk Willink, 1995, blz. 357-367 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., Steenvoorden, J.H.A.M.,
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 1995
Abstract Gebruikswaarde kan op twee manieren worden opgevat: als de waarde van de ruimte voor de gebruiker of als de maatschappelijke waarde van het ruimtegebruik. Voor de planvorming is de waarde van de ruimte voor het gebruik meer van belang bij de implementatie van beleid en de waarde van het ruimtegebruik meer bij de legitimatie van beleid. In de nota's over de ruimtelijke ordening wordt gebruikswaarde opgevat als multifunctionaliteit. Multifunctionaliteit staat echter op gespannen voet met het ruimtelijke concept Groene Hart dat (potentiële) interacties tussen verschillende vormen van ruimtegebruik beperkt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.