Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 302371
Title Wat heet toekomstwaarde?; een visie vanuit de wetenschap toegespitst op de Gelderse Vallei
Author(s) Eck, W. van; Os, J. van
Source In: Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., - p. 405 - 412.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Contribution in proceedings
Publication year 1995
Keyword(s) agrarische bedrijfsvoering - landgebruik - bedrijfsvoering - prognose - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - plattelandskern - steden - stedelijke planning - dorpen - gelderland - gelderse vallei - farm management - land use - management - prognosis - rural development - rural planning - rural settlement - towns - urban planning - villages
Categories Physical Planning (General)
Abstract Het begrip toekomstwaarde kan in ecologisch, economisch of sociaal-cultureel opzicht worden bekeken. Hierbij is van belang van welke grondhouding men uitgaat en op welke schaal toekomstwaarde wordt ingevuld. Ecologische, economische en sociaal-culturele toekomstwaarde worden in dit artikel uitgewerkt voor de intensieve veehouderij in de Gelderse Vallei. Zowel in ecologisch als in economisch opzicht zijn ingrijpende veranderingen nodig. Vanwege onzekerheden over de gewenste toestand in de toekomst, plus de onzekerheid over de manier waarop deze is te bereiken, lijkt een procesbenadering in de planning het juiste antwoord.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.