Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304226
Title Meerwaarde woningen door nabijheid van groen; relatie in vooronderzoek empirisch aangetoond
Author(s) Fennema, A.T.; Veeneklaas, F.R.; Vreke, J.
Source Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 77 (1996)3. - ISSN 1384-6531 - p. 33 - 35.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1996
Keyword(s) landbouwgrond - landschap - bosbouw - bosbouw in steden - economie - nederland - woningmarkt - agricultural land - landscape - forestry - urban forestry - economics - netherlands - housing market
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract De nabijheid van groen (park, bos, natuurterrein) wordt geacht de waarde van een woning te vermeerderen. Echter, voor Nederland ontbreekt empirisch onderzoek daarnaar. Op basis van waargenomen transacties in een naoorlogse wijk in Apeldoorn is de positieve invloed van het wijkpark op de woningprijs geanalyseerd. Daaruit blijkt dat aan het park grenzende woningen 21% duurder zijn dan vergelijkbare woningen op meer dan 400 m loopafstand én met uitzicht op hoogbouw.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.