Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304247
Title Nijkerkernauw meest geschikt, IJmeer meest gebruikt; onderzoek met waterrecreatiegeschiktheidsindex
Author(s) Goossen, C.M.; Feijter, K.J.M. de; Exter, M. den
Source Recreatie en Toerisme 6 (1996)9. - ISSN 0165-4179 - p. 6 - 10.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1996
Keyword(s) waterrecreatie - recreatie - onderzoek - budgetten - tijd - recreatieonderzoek - meren - nederland - randmeren - water recreation - recreation - research - budgets - time - leisure research - lakes - netherlands
Categories Leisure, Recreation, Tourism (General)
Abstract SC-DLO heeft een model ontwikkeld om de geschiktheid van gebieden voor watersport te meten. Het model onderscheidt acht vormen van watersport. Van elke recreatievorm zijn gegevens verzameld over kenmerken van het water, oever, landschap en voorzieningen. Die zijn verwerkt tot een waterrecreatiegeschiktheidsindex (WGI). Het model is in een proefstudie toegepast op de Randmeren, het Markermeer en de Oosterschelde. Het resultaat is dat het Nijkerkernauw het meest geschikte gebied is voor watersport, maar dat het IJmeer het meest wordt gebruikt. Het model is een bruikbaar instrument voor waterbeheerders en beleidmakers om verantwoorde keuzes te maken bij planning, inrichting en beheer van watersystemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.