Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304270
Title Kritische bedenkingen bij de kosten-batenanalyse voor de ecologische hoofdstructuur
Author(s) Veeneklaas, F.R.; Vreke, J.
Source Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 11 (1996)4. - ISSN 0921-481X - p. 336 - 341.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 1996
Keyword(s) kosten-batenanalyse - nederland - herstel - natuurtechniek - natuur - ecologische hoofdstructuur - cost benefit analysis - netherlands - rehabilitation - ecological engineering - nature - ecological network
Categories Ecological Engineering
Abstract Dit is een reactie op een artikel in hetzelfde tijdschrift, waarin Strijker en Sijtsma drie recente kosten-batenanalyses voor de ecologische hoofdstructuur vergelijken. Deze reactie gaat in op: de wijze waarop de kosten van de productiefactoren wordenbepaald; het onderscheid tussen de productie- en de transformatiefase; de doorwerkingen buiten de sectoren landbouw en natuur. De reactie is gebaseerd op een eigen kosten-batenanalyse die wordt uitgevoerd in het kader van de Natuurverkenning 1997.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.