Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304277
Title 7000 jaar begrazing in een veranderd landschap
Author(s) Dirkx, G.H.P.
Source Bosbouwvoorlichting 35 (1996)7. - ISSN 0166-8986 - p. 81 - 83.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1996
Keyword(s) graslanden - begrazing - geschiedenis - landgebruik - landschap - landschapsecologie - nederland - ruimtelijke ordening - zonering - grasslands - grazing - history - land use - landscape - landscape ecology - netherlands - physical planning - zoning
Categories Rural History
Abstract Er wordt veel onderzoek gedaan naar begrazing van natuurterreinen. Aan de informatie die in het verleden verscholen ligt, is echter nog nauwelijks aandacht geschonken. Al vanaf de introductie van de landbouw in onze contreien, zo'n 7000 jaar geleden, gingen boeren over tot het weiden van vee in de hun omringende natuur. In het artikel wordt een pleidooi gehouden voor historisch-ecologisch onderzoek naar begrazing. Er wordt een kort overzicht gegeven van de geschiedenis van begrazing en de invloed ervan op natuur en landschap.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.