Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304429
Title Hoeveel last hebben bodemdieren van verontreinigde grond?
Author(s) Ronday, R.
Source Bodem 6 (1996)3. - ISSN 0925-1650 - p. 120 - 122.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1996
Keyword(s) persistentie - pesticidenresiduen - pesticiden - gewasbescherming - bodembiologie - bioaccumulatie - ecotoxicologie - persistence - pesticide residues - pesticides - plant protection - soil biology - bioaccumulation - ecotoxicology
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Het niveau waarin verontreinigingen voorkomen in de bodem, wordt meeestal weergegeven als het gehalte van die stoffen. Vaak kan slechts een deel daarvan worden opgenomen door bodemorganismen. Deze biologische beschikbaarheid verschilt per bodemtype endaardoor veroorzaakt eenzelfde gehalte van een stof uiteenlopende giftigheid. Ook voor bestrijdingsmiddelen zijn gehalten niet maatgevend voor ongewenste neveneffecten. Om de biologische risico's van bestrijdingsmiddelen in de bodem beter te beoordelenmoet men de concentraties in het bodemporiewater kennen en vergelijken met blootstelling-effectrelaties bepaald in laboratoriumtoxiciteitstoetsen. Voor diverse bodemorganismen kunnen deze toetsen in water worden uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.