Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306506
Title Monitoring van beekstructuren: methode voor het evalueren van beekherstelmaatregelen
Author(s) Koomen, A.J.M.; Maas, G.J.; Wolfert, H.P.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 30 (1997)4. - ISSN 0166-8439 - p. 108 - 111.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1997
Keyword(s) ecosystemen - natuurbescherming - natuurreservaten - nederland - herstel - reliëf - onderzoek - watererosie - natuurtechniek - natuur - ecosystems - nature conservation - nature reserves - netherlands - rehabilitation - relief - research - water erosion - ecological engineering - nature
Categories Ecological Engineering
Abstract Een methode voor monitoring van de ontwikkelingen van beekstructuren en habitats voor macrofauna wordt hier gepresenteerd, die gebruikt kan worden bij het evalueren van beekherstelmaatregelen. Centraal staat de opname van geomorfologische structuren van beektracé, beekbedding en beekoevers. In een selectie van representatieve delen van beektrajecten worden deze structuren gekarteerd op een schaal van 1 : 100. Daarbij wordt informatie over vormen, substraat en vegetatie weergegeven. De kartering wordtdriemaal per jaar uitgevoerd. Tegelijkertijd worden dwarsprofielen ingemeten. De ervaringen in drie herstelprojecten worden als voorbeeld besproken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.