Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306560
Title Verandering van grondwateraanvulling en grondwaterstanden door ingrepen in de waterhuishouding
Author(s) Querner, E.P.; Aarnink, W.H.B.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 30 (1997)1. - ISSN 0166-8439 - p. 23 - 25.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1997
Keyword(s) grondwaterstroming - grondwateraanvulling - hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - modellen - nederland - kwel - grondwaterspiegel - groundwater flow - groundwater recharge - hydraulic conductivity - infiltration - models - netherlands - seepage - water table
Categories Agrohydrology
Abstract Door ingrepen in de waterhuishouding is in een groot deel van Nederland de grondwaterstand gedaald, wat mede heeft geleid tot verdroging. Om effecten van ingrepen te kunnen kwantificeren is in drie gebieden met het model SIMGRO de verandering in grondwateraanvulling en grondwaterstanden berekend. Hiervoor zijn scenario's gedefinieerd en doorgerekend die betrekking hebben op ingrepen over de laatste veertig jaar. Het blijkt dat de invloed van de meteorologische omstandigheden op de grondwateraanvulling groter is dan welke ingreep in de waterhuishouding ook. Van de ingrepen heeft de veranderde ontwatering en afwatering verreweg het meeste effect op de grondwaterstanden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.