Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306700
Title IJzerbanden en ijzerwanden in onze zanden; de samenhang ervan met de stroming van water
Author(s) Dekker, L.W.; Booij, A.H.; Ritsmea, C.J.
Source Stromingen : vakblad voor hydrologen 3 (1997)2. - ISSN 1382-6069 - p. 29 - 40.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 1997
Keyword(s) bodem - ijzer - grondwaterspiegel - infiltratie - hydraulisch geleidingsvermogen - kwel - zandgronden - meren - nederland - soil - iron - water table - infiltration - hydraulic conductivity - seepage - sandy soils - lakes - netherlands
Categories Agrohydrology
Abstract In veel podzolgronden komt onder de humusinspoelingshorizont (BZh) plaatselijk een ijzerbandje (BZir) voor. De vorming daarvan hangt samen met een specifiek vochtfront dat optreedt als een slecht doorlatende bodemlaag op een goed doorlatende voorkomt. Op sommige kleine, relatief lage plekken, 'mini-vennetjes: is onder invloed van accumulatie van water en van veengroei het ijzerbandje verplaatst naar de diepere zandondergrond. Daardoor zijn hierin 'ijzerkuipen' gevormd. Van een aantal grotere vennen is bekend dat ze zijn gemarkeerd door verticale ijzerwanden. In dit artikel gaan we nader in op het ontstaan en de verbreiding van deze ijzerlaagjes en hun invloed op de waterbeweging in de grond
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.