Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306713
Title Ruimtelijke interpolatie van zware metalen en PAK's ten behoeve van de bodemkwaliteitskaart van de Gemeente Utrecht
Author(s) Bierkens, M.F.P.
Source Wageningen : DLO-Staring Centrum - 73
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Keyword(s) bodem - zware metalen - fysicochemische eigenschappen - bodemeigenschappen - bodemchemie - polycyclische koolwaterstoffen - aromatische koolwaterstoffen - stedelijke gebieden - nederland - geostatistiek - utrecht - gemeenten - soil - heavy metals - physicochemical properties - soil properties - soil chemistry - polycyclic hydrocarbons - aromatic hydrocarbons - urban areas - netherlands - geostatistics - municipalities
Categories Soil Chemistry
Abstract Voor de gemeente Utrecht is een geostatistische methode ontwikkeld om gehaltekaarten en achtergrondgehaltekaarten te maken voor koper, lood, zink, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), humus en lutum, alsmede kaarten van de bijbehorende schattingsvarianties (betrouwbaarheidskaarten). De methode houdt rekening met voorinformatie zoals bodemtype of landgebruik en gaat op een statistisch correcte wijze om met problematisch waarnemingsmateriaal, zoals waarden onder de detectielimiet, gemengde monsters, en monsters die preferent op vervuilde plaatsen zijn genomen. Aan de hand van de gehaltekaarten en betrouwbaarheidskaarten kan bodembeleid worden uitgevoerd dat rekening houdt met de onzekerheid van de geschatte gehalten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.