Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306762
Title Oorzaken van diffuse stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater in veenweidegebieden
Author(s) Hendriks, R.F.A.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 30 (1997)3. - ISSN 0166-8439 - p. 66 - 75.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 1997
Keyword(s) hoogveengronden - kanalen - nederland - stikstof - weiden - veengronden - fosfor - rivieren - waterlopen - oppervlaktewater - moerasgronden - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - bog soils - canals - netherlands - nitrogen - pastures - peat soils - phosphorus - rivers - streams - surface water - swamp soils - water pollution - water quality
Categories Hydrology
Abstract In Nederlandse veenweidegebieden is de diffuse stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater groot. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de achtergrondbelasting en de belasting door ontwatering en bemesting. Een complex samenspel vande factoren veensoort, hydrologische randvoorwaarden en meteorologische condities blijkt beide vormen van nutriëntenbelasting te bepalen. De hydrologie is de meest bepalende factor; vooral het optreden van nutriëntrijke kwel is belangrijk. In grote delenvan het Nederlandse veenweidegebied valt deze kwel te verwachten. De waterkwaliteitsbeheerder moet daarom een goed inzicht hebben in de hydrologie van zijn gebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.