Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 309109
Title De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 29 bosreservaat Pilotenbos
Author(s) Mekkink, P.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 98.29) - 45 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1998
Abstract In het bosreservaat Pilotenbos komen geologische afzettingen voor die behoren tot de holocene onderwaterafzettingen. Het betreft kleigronden met daarin leekeerdgronden en woudeerdgronden De gronden komen voor met grondwatertrap IIIa, Vao, Vad, Vbo, VIo, VId en VIId. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Er hebben zich, mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer, humusprofielen ontwikkeld. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.