Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 309111
Title De bodemgesteldheid van bosreservaten in Nederland; deel 31 bosreservaat Kampina
Author(s) Mekkink, P.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 98.31) - 46 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1998
Abstract In het bosreservaat Kampina komen pleistocene dekzanden uit de Formatie van Twente aan de oppervlakte voor. Het zijn zandgronden met daarin veldpodzolgronden, gooreerdgronden en beekeerdgronden. De gronden hebben grondwatertrap wIIa, wIIIa, IIIa, Vao,Vbo en VIo. De verbreiding van de bodemeenheden en grondwatertrappen is weergegeven op de bodem- en grondwatertrappenkaart. Mede onder invloed van het opstandstype en het gevoerde beheer hebben zich humusprofielen ontwikkeld bestaande uit een ectorganisch en een endorganisch deel. De profielopbouw en de opbouw van de strooisellaag zijn beschreven en op tape vastgelegd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.