Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 310417
Title Aardappelcontracten
Author(s) Vlieger, J.J. de
Source Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (LEI) - ISBN 9789052424880 - 39
Department(s) LEI Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 1999
Keyword(s) aardappelen - kwaliteit - prijzen - gewasproductie - contracten - nederland - potatoes - quality - prices - crop production - contracts - netherlands
Categories Agricultural Economics (General)
Abstract Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de werkgroep Consumptieaardappelen en uien van de LTO en de Producenten Organisatie Aardappelen i.o. naar de in contracten voorkomende regelingen op het punt van prijs- en kwaliteitsbepaling, overmacht, teeltvoorschriften en dergelijke. Het overzicht biedt aanknopingspunten voor het vaststellen van knelpunten en hun betekenis. Als zodanig vormt het mede een basis voor het vaststellen van een activiteitenplan voor de eerstvolgende jaren en voor eventueel nader onderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.