Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 310621
Title Kwaliteit verbeteren met de Kwaliteit Productie Index. Extra aandacht voor peen en aardappelen
Author(s) Kloen, H.; Visser, R.
Source Ekoland 19 (1999)2. - ISSN 0926-9142 - p. 14 - 15.
Department(s) Plant Research International
Publication type Article in professional journal
Publication year 1999
Keyword(s) veldgewassen - groenten - alternatieve landbouw - biologische landbouw - kwaliteit - indexen - gewaskwaliteit - kwaliteitsnormen - kwaliteitscontroles - opbrengsten - oogstverliezen - gewasverliezen - verliezen na de oogst - opslagverliezen - marketing - prijzen - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - vollegrondsteelt - prijsbepalende factoren - field crops - vegetables - alternative farming - organic farming - quality - indexes - crop quality - quality standards - quality controls - yields - yield losses - crop losses - postharvest losses - storage losses - prices - farm management - innovations - outdoor cropping - price determining factors
Categories Organic Farming
Abstract De KPI is ontwikkeld in het Innovatieproject Ecologische Akkerbouw en Groenteteelt in Flevoland en combineert twee effecten van productkwaliteit, namelijk de vermarktbare opbrengst en de gerealiseerde prijs. Voor een aantal gewassen op tien innovatiebedrijven is de KPI berekend en nagegaan welke maatregelen in vruchtwisseling, rassenkeuze, teelt en bewaring kunnen bijdragen aan een verhoging van de kwaliteitsproductie. Extra aandacht is nodig voor peen en aardappel
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.