Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311284
Title Ruimtelijke patronen van zware metalen en PAK's in de gemeente Utrecht; uitbreiding Leidsche Rijn en weglating verdachte locaties
Author(s) Bierkens, M.F.P.
Source Wageningen : DLO-Staring Centrum - 45
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1999
Keyword(s) nederland - aromatische koolwaterstoffen - polycyclische koolwaterstoffen - koper - lood - zink - bemonsteren - cartografie - geografische informatiesystemen - utrecht - bodemkwaliteit - geostatistiek - netherlands - aromatic hydrocarbons - polycyclic hydrocarbons - copper - lead - zinc - sampling - mapping - geographical information systems - soil quality - geostatistics
Categories Soil Science (General)
Abstract Kaarten van de Gemeente Utrecht met gehalten aan koper, lood, zink, PAK's, humus en lutum, alsmede de bijbehorende betrouwbaarheidskaarten, zijn uitgebreid met het gebied Leidsche Rijn, ten westen van Utrecht. Naast kaarten op basis van alle monsterlocaties (feitelijke bodemkwaliteit), zijn ook kaarten gemaakt gebaseerd op monsters van onverdachte locaties (gebiedseigen bodemkwaliteit). De gebruikte geostatistische methode houdt rekening met voorinformatie zoals bodemtype of landgebruik en gaat op een statistisch correcte wijze om met problematisch waarnemingsmateriaal, zoals waarden onder de detectielimiet, gemengde monsters en monsters die preferent op vervuilde plaatsen zijn genomen. Aan de hand van de gehaltekaarten, percentielenkaarten en betrouwbaarheidskaarten kan bodembeleid worden uitgevoerd dat rekening houdt met de onzekerheid van de geschatte gehalten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.