Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311591
Title Uitwerking bedrijfsplanning geïntegreerd bosbeheer voor gemeente Someren; deel 4 beheerplan 2000-2004
Author(s) Wolf, R.J.A.M.; Raffe, J.K. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 52.4) - 40
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) bosbedrijfsvoering - doelstellingenmanagement - planning - recreatie - natuurbescherming - nederland - experimentele bossen - bedrijfsinformatiesystemen - noord-brabant - geïntegreerd bosbeheer - forest management - management by objectives - recreation - nature conservation - netherlands - experimental forests - management information systems - integrated forest management
Categories Forest Management
Abstract In het voorbeeldbedrijf Someren wordt getoond hoe bos beheerd kan worden volgens de principes van geontegreerd bosbeheer. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan de bedrijfsvoering die samengaat met de toepassing van geontegreerd bosbeheer. Voor dit doel is een aantal voorbeeldplannen opgesteld (beheervisie, beheerplan en werkplan). Deze plannen, die zijn opgesteld op basis van een door Alterra ontwikkelde planningssystematiek, zijn in dit rapport samengebracht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.