Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311612
Title Groei van ongelijkjarige mengingen van grove den en berk op arme zandgronden; resultaten van metingen in 22 opstanden op de Veluwe en de Sallandse Heuvelrug
Author(s) Wijdeven, S.M.J.; Oosterbaan, A.; Berg, C. v.d.; Jole, M. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 14) - 33
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) pinus sylvestris - betula - bosecologie - gemengde bossen - verjonging - nederland - gemengde opstanden - ongelijkjarige opstanden - veluwe - overijssel - salland - forest ecology - mixed forests - regeneration - netherlands - mixed stands - uneven-aged stands
Categories Forest Ecology
Abstract Het voorkomen en de groei van berk in ongelijkjarige mengingen van grove den en berk is bepaald op basis van opstandgemiddelden. Er is geen duidelijk verband tussen het voorkomen en de groei van berk en de schermdichtheid van grove den. Actuele groeigegevens zijn noodzakelijk voor een nadere detaillering. Berk kan onder een breed scala van condities voorkomen; sturen van berk is dan ook moeilijk. De onderzochte mengingen vertonen een hogere productiviteit dan monoculturen. Door de vele mogelijke interacties in gemengde bossen is het gebruik van modellen in het onderzoek noodzakelijk. Gerichte studies naar de actuele groei in relatie tot omgevingsfactoren zijn hiervoor onontbeerlijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.