Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311748
Title Trendbreuken in de landbouw; achtergrondrapport project VIJNO-toets van het Milieu [sic] en Natuurplanbureau t.b.v. de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
Author(s) Veeneklaas, F.R.; Ploeg, B. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 113) - 40
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) landbouw - ruimtelijke ordening - landgebruik - landbouwgrond - grondprijzen - grondeigendom - tendensen - beleid - nederland - toekomst - agriculture - physical planning - land use - agricultural land - land prices - land ownership - trends - policy - netherlands - future
Categories Land Use Planning
Abstract Dit rapport beschrijft vier trendbreuken in de grondgebonden landbouw die zich in de komende decennia kunnen voordoen. In de eerste twee trendbreuken blijft Nederland georiënteerd op de wereldmarkt. In het eerste geval via een verregaande specialisatie op zuivel, in het tweede via een verregaande rationalisering van het productieproces leidend tot het verdwijnen van het gezinsbedrijf met eigen grond. In de twee laatste trendbreuken is de oriëntatie minder internationaal. Het ene geval beschrijft een versterkte maatschappelijke en economische positie van de landbouw onder meer ingegeven door zorg om voedselveiligheid. In het andere geval is de positie daarentegen zwak, maar door verbreding van de inkomensbasis blijft nog veel grond in agrarisch gebruik op semi-professionele basis.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.