Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312003
Title Certificering van kleine bosbedrijven
Author(s) Blitterswijk, H. van; Jong, J.J. de; Vliet, C.J.M. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 31) - 78
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) bosbedrijfsvoering - certificering - particuliere bosbouw - bosbouweconomie - duurzaamheid (sustainability) - kosten-batenanalyse - kwaliteitsnormen - nederland - forest management - certification - private forestry - forest economics - sustainability - cost benefit analysis - quality standards - netherlands
Categories Forest Management
Abstract Certificering van bos is de laatste jaren wereldwijd en ook in Nederland toegenomen. In Nederland is 69 000 ha bos gecertificeerd. Vanuit de politiek en de milieubeweging bestaat de wens dat dit areaal verder toeneemt. Particuliere boseigenaren zijn echter terughoudend vanwege de hoge kosten, die niet door financiële baten worden gedekt. Met name bij de kleine bosbedrijven zijn de kosten van certificering per hectare hoog. In deze studie is onderzocht waaruit de kosten voor certificering bestaan en hoe hoog deze zijn. Daarbij is gebruik gemaakt van informatie van de certificeerders (SGS en SKAL), gecertificeerde bosbedrijven, de Unie van Bosgroepen, het Bosschap, het Landbouw-Economisch Instituut en buitenlandse ervaring. Het blijkt dat de kosten bij standaardcertificering dermate hoog zijn, dat deze certificering voor kleine bosbedrijven gezien hun bedrijfseconomische situatie niet haalbaar is. Groepscertificering is in bepaalde opzichten goedkoper, maar veroorzaakt ook extra kosten voor groepsadministratie en coördinatie. Groepscertificering kan wel uitkomst bieden met financiële steun en wanneer de werkwijze voor certificering van kleine bosbedrijven wordt aangepast, en als de eisen waaraan een klein bosbedrijf moet voldoen, duidelijk worden gemaakt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.