Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312013
Title Om het behoud van de noordse woelmuis? Feiten en veronderstellingen
Author(s) Apeldoorn, R.C. van
Source Zoogdier 11 (2000)2. - ISSN 0925-1006 - p. 24 - 28.
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2000
Keyword(s) microtus oeconomus - muridae - muizen - bedreigde soorten - bescherming - conservering - habitats - territorium - milieu - populatie-ecologie - dierecologie - concurrentie tussen dieren - dieren - introductie - geïntroduceerde soorten - vrijgeven - genetische variatie - genetische diversiteit - genetische erosie - mice - endangered species - protection - conservation - territory - environment - population ecology - animal ecology - animal competition - animals - introduction - introduced species - release - genetic variation - genetic diversity - genetic erosion
Categories Nature Conservation
Abstract Het belang van verschillende factoren die een rol spelen bij het behoud van de noordse woelmuis (Microtus oeconomus) in Nederland: habitatfragmentatie (versnippering); concurrentie met andere woelmuizen; genetische variatie en verarming (lokaal en regionaal). Aan de voorwaarden voor herintroductie is niet voldaan en er is meer onderzoek nodig
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.