Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312064
Title Natuurgraadmeters voor de behoudoptiek
Author(s) Brink, B.J.E. ten; Strien, A. van; Hinsberg, A. van; Reijnen, M.J.S.M.; Wiertz, J.; Alkemade, J.R.M.; Dobben, H.F. van; Higler, L.W.G.; Koolstra, B.J.H.; Ligtvoet, W.; Peijl, M. van der; Semmekrot, S.
Source Bilthoven : RIVM - 109
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) natuurbescherming - milieubescherming - monitoring - kwaliteitsnormen - nederland - ecosystemen - fysische geografie - natuur - watersystemen - nature conservation - environmental protection - quality standards - netherlands - ecosystems - physical geography - nature - water systems
Categories Nature Conservation
Abstract In het rapport zijn vier complementaire graadmeters uitgewerkt waarmee het nationale beleid gericht op natuurbehoud kan worden ondersteund in producten van het Natuur- en Milieuplanbureau: De Natuurwaarde geeft een beeld van hoe de natuur er als geheel voorstaat in natuurlijk, agrarisch en stedelijk gebied, het "ecologisch kapitaal". De Soortgroep Trend Index en de Rode Lijst Indicator geven aanvullende informatie op het niveau van soorten. Zij geven een beeld van respectievelijk de trend van soortgroepen sinds 1950 en van de mate waarin soorten in Nederland dreigen uit te sterven. De EHS-doelrealisatie graadmeter geeft een beeld van de realisatie van de doelen voor de Ecologische Hoofdstructuur. Deze graadmeters zijn relevant voor zowel de signalerings-, evaluatie- als verkenningsfunctie van het Natuur- en Milieuplanbureau. De graadmeters zijn bepaald op grond van de natuur- en milieubeleidwensen. Daarnaast is met operationele eisen rekening gehouden. Voor de rijks- en regionale watersystemen zullen bovengenoemde graadmeters nader vorm worden gegeven met het RIZA en het RIKZ, in aansluiting op de Europese Kaderrichtlijn Water.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.