Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 312128
Title De mogelijke hinder van een windpark in de Willem-Annapolder, gemeente Kapelle, voor vogels van de Westerschelde, mede in relatie tot een te ontwikkelen glastuinbouwcomplex; notitie ten behoeve van de hoorzitting inzake het ontwerp-bestemmingsplan Willem-Annapolder
Author(s) Spaans, A.L.; Bergh, L.M.J. van den
Source Wageningen : Alterra - 24 p.
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.