Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312223
Title Het gebruik van 'vluchtstroken' door gruttogezinnen
Author(s) Schekkerman, H.; Müskens, G.J.D.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 27) - 35
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) limosa limosa - wildbeheer - natuurbescherming - bescherming - maaien - agrarische bedrijfsvoering - voortplanting - nederland - weidevogels - wildlife management - nature conservation - protection - mowing - farm management - reproduction - netherlands - grassland birds
Categories Aves / Nature Management (General)
Abstract Vluchtstroken voor weidevogels zijn een nieuw instrument in regelingen voor (agrarisch) weidevogelbeheer, waarbij op vroeg gemaaide graslandpercelen een strook of vlak vegetatie niet wordt meegemaaid, maar pas ten minste twee weken later wordt gemaaidof beweid. De effectiviteit van vluchtstroken is onderzocht in twee graslandgebieden, waar het terreingebruik werd beschreven van vijftien gruttofamilies waarvan één der ouders van een zender was voorzien. Vluchtstroken, mits groot genoeg, bleken door gruttogezinnen te worden gebruikt als schuilplaats en als foerageerhabitat. Vluchtstroken van 1 m breed bleken onaantrekkelijk voor grutto's. Vluchtstrookpercelen werden, in verhouding tot hun oppervlakte, gemiddeld vaker gebruikt door gruttogezinnen dan beweide en recentelijk gemaaide percelen, maar minder vaak dan ongemaaide en hergroeiende percelen met een grashoogte van meer dan 15-20 cm. Vluchtstroken vormen derhalve een aanvulling op het later maaien van gehele percelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.