Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312310
Title Een vooronderzoek naar de inbreng van natuurmaatregelen in de planvorming en uitvoering van wegenprojecten (LARCH-SNIP/MAAT)
Author(s) Pouwels, R.; Grift, E.A. van der
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 73) - 67
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) infrastructuur - wegen - wegenbouw - duurzaamheid (sustainability) - milieueffect - vergoeding - modellen - informatiesystemen - natuurbescherming - habitats - indicatorsoorten - fauna - nederland - infrastructure - roads - road construction - sustainability - environmental impact - compensation - models - information systems - nature conservation - indicator species - netherlands
Categories Nature Management (General)
Abstract Momenteel bestaat er geen onderbouwde en getoetste methode om versnipperingseffecten van auto(snel)wegen te kwantificeren en de effecten van ontsnipperende maatregelen te beoordelen. Vanuit de regionale directies van Rijkswaterstaat wordt dit als een knelpunt ervaren. De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat is daarom het project SNIP/MAAT gestart. Het doel van dit project is te komen tot een generieke methode die de ecologische effecten van hoofdwegen inclusief mitigerende en compenserende maatregelen kan beschrijven. Uiteindelijk moet de methodiek in een geautomatiseerd model beschikbaar komen. Aan Alterra is de opdracht verleend om de generieke methode uit te werken en om deze binnen het huidige model LARCH operationeel te maken. Het project SNIP/MAAT is in vier fasen opgedeeld. Dit rapport betreft de resultaten van fase 1, waarin de methode in hoofdlijnen is uitgewerkt en waarin de aansluiting met het model LARCH is aangegeven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.