Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312398
Title Ruim 10 jaar bevers in de Biesbosch; een evaluatie van de populatieontwikkeling in de periode 1994-1999
Author(s) Niewold, F.J.J.; Lammertsma, D.R.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 15) - 69
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) Castor fiber - populatie-ecologie - populatiegroei - mortaliteit - habitats - geïntroduceerde soorten - fauna - noord-brabant - biesbosch - population ecology - population growth - mortality - introduced species
Categories Animal Ecology
Abstract Van 1988 tot 1992 werden in de Biesbosch 42 Elbebevers geherintroduceerd als onderdeel van herkolonisatie van de delta van de grote West-Europese rivieren. De omvang en samenstelling van de kolonie werden tot 2000 via een intensief monitoringsprogramma gevolgd, terwijl het verloop van de populatie werd gesimuleerd met het populatiemodel Vortex. Op 1 maart 1999 werd de populatie geschat op 63 stuks, verdeeld over 23 territoria. Er vestigden zich twee bevers buiten de Biesbosch. De trage groei als gevolg van een lage reproductie werd mede in verband gebracht met de zeer hoge belasting van vooral cadmium in nieren en lever, veroorzaakt door ophoping via het voedsel (bast van wilgen) vanuit de verontreinigde waterbodems. Het is de verwachting dat het proces van herkolonisatie van de bever in Nederland door de verminderde groei van de Biesboschpopulatie zal worden vertraagd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.