Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312440
Title Dennenscheerder schadelijk in jonge beplantingen?; een praktijkproef voor het versoepelen van de verordeningen
Author(s) Moraal, L.G.; Nas, R.M.W.J.; Els, M. van der; Eijk, W. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 137) - 42
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) tomicus piniperda - plagenbestrijding - wetgeving - bossen - bosschade - boomleeftijd - bosecologie - nederland - bosopstanden - pest control - legislation - forests - forest damage - age of trees - forest ecology - netherlands - forest stands
Categories Forest Damage and Protection
Abstract De Verordeningen Bosschap Schadelijke Dieren 1996 bevatten onder meer regels ter voorkoming en bestrijding van de dennenscheerder, Tomicus piniperda. In de praktijk bestonden er twijfels over de noodzaak van de verplichtingen die met deze verordeningen verbonden zijn. In een periode van vijf jaar is onderzocht of, gezien de huidige samenstelling van het Nederlandse bos, de verplichtingen van de verordeningen nog zouden moeten gelden. Uit dit vijfjarig onderzoek is gebleken dat met het uitleggen van een beperkte hoeveelheid broedbomen de populatie niet vergroot werd. Daarnaast bleek uit de literatuur dat de kevers bij voorkeur dominante bomen in de oudere opstanden scheren. Bij het aantasten van topscheuten van jonge boompjes zou meertoppigheid kunnen ontstaan, waardoor de lengte van het werkhout vermindert. Dat laatste gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen, bij extreem hoge dichtheden van de kever. Geconcludeerd is dat het laten liggen van kleine partijen storm- of vellingshout gedurende de broedperiode van de dennenscheerder niet snel schadelijke gevolgen met een bedrijfseconomische betekenis voor jonge dennen zal hebben.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.