Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312454
Title Van 't bos los?; een verkennende studie naar de interactie tussen recreatieve gebruikers en beheerders van het Nederlandse bos
Author(s) Moerdijk, L.J.; Molenaar, H.G. de; Verbij, E.E.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 85) - 68
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) bosbedrijfsvoering - bosrecreatie - bezoekers - communicatie - voorlichting - milieueducatie - interacties - attitudes - nederland - kennis - natuur - forest management - forest recreation - visitors - communication - extension - environmental education - interactions - netherlands - knowledge - nature
Categories Forest Management
Abstract In 1998 is op een inductieve wijze onderzoek gedaan naar de vervreemding die plaatsvindt tussen bosgebruikers en bosbeheerders. Door allerlei ontwikkelingen in de samenleving is de afhankelijkheid van het bos enorm afgenomen en heeft bos vooral een functie van ontspanning en rust. In dit onderzoek is ingegaan op verklarende factoren voor die vervreemding met behulp van een literatuurstudie, participatieve observatie bij excursies en interviews met sleutelfiguren. Vervreemding heeft te maken met verschil in verwachtingen, kennisniveaus, emoties, onderwijs en ruimtedruk. Communicatie speelt hierbij een sleutelrol.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.