Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312462
Title Abiotische kansrijkdom voor natuurdoeltypen; de haalbaarheid van natuurdoelen in het stroomgebied van de Beerze en de Reusel
Author(s) Metzger, M.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 42) - 120
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) hydrologie - natuurbescherming - vegetatie - waterlopen - beheer van waterbekkens - herstel - modellen - haalbaarheidsstudies - nederland - geografische informatiesystemen - noord-brabant - hydrology - nature conservation - vegetation - streams - watershed management - rehabilitation - models - geographical information systems - feasibility studies - netherlands
Categories Nature Conservation
Abstract Vanuit abiotische kenmerken is voor natuurdoeltypen op regionale schaal gekeken naar potenties. De kwaliteit van de voorspelling, de relatie tussen abiotisch kansrijk en biotisch waardevol en de ligging van de kansrijke gebieden binnen de ecologische hoofdstructuur zijn onderzocht. Voor de bepaling van de kansrijkdom zijn vanuit bodem-, grondwater- en kweleigenschappen conditionele standplaatsen bepaald. Hieruit zijn operationele standplaatsen voorspeld. Gebruik van drie grondwaterscenario's (1900, 1970, 2000) levert inzicht in de gevolgen van verdroging en potenties bij vernatting. De voorspellingen zijn aan de hand van vegetatie- en soortgegevens gecontroleerd. Op eenvoudige wijze wordt inzicht gekregen. Kwaliteit en beschikbaarheid van geografische gegevens vormt een beperking.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.