Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312639
Title Wilde bijen in het stedelijk groen; een evaluatie van het ecologisch groenbeheer
Author(s) Koster, A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 48) - 200
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) apidae - groene zones - openbare parken - stedelijke gebieden - ecologie - vegetatiebeheer - evaluatie - biologische indicatoren - flora - nederland - openbaar groen - green belts - public parks - urban areas - ecology - vegetation management - evaluation - biological indicators - netherlands - public green areas
Categories Public Green and Parks / Urban Ecology
Abstract Dit rapport gaat over de invloed van ecologisch groenbeheer op de wildebijenstand in stedelijk groen. In het openbaar groen van 26 gemeenten zijn wilde bijen geonventariseerd. Exclusief hommels zijn er binnen de bebouwde kom in dit onderzoek 106 soorten wilde bijen waargenomen. Het voorkomen van wilde bijen in openbaar groen is voornamelijk toe te schrijven aan ecologisch groenbeheer. Het aantal bijen dat na 1980 in het totale stedelijk groen is waargenomen bedraagt minstens 195 soorten. Dat is 60% van de circa 330 soorten die in Nederland ooit zijn waargenomen. Dit rapport is bestemd voor beheerders en ontwerpers van de openbare groene ruimte in het stedelijk gebied. Het geeft inzicht in de bijen die in de stad zijn waargenomen, en het bevat richtlijnen voor het ontwerp en het beheer van groene elementen in het stedelijk gebied.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.