Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312662
Title Grondwaterdynamiek van vegetatiestandplaatsen; analyse van zesentwintig tijdreeksen
Author(s) Knotters, M.; Bierkens, M.F.P.; Beets, C.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 95) - 103
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) grondwater - grondwaterspiegel - dynamica - inundatie - vegetatie - verzadiging - bodemwaterregimes - modellen - nederland - ecohydrologie - groundwater - water table - dynamics - flooding - vegetation - saturation - soil water regimes - models - netherlands - ecohydrology
Categories Soil Physics
Abstract De grondwaterdynamiek van 26 vegetatiedoeltypen in terreinen van Staatsbosbeheer is gemodelleerd met een stochastische differentiaalvergelijking. Op basis van neerslagoverschotreeksen van dertig jaar is het langjarige grondwaterstandsverloop gesimuleerd op dagbasis. Uit deze reeksen zijn karakteristieken berekend zoals duurlijnen, SOW-waarden (som van de overschrijdingen van een bepaalde waterstand), inundatieduren en regimecurves van zowel de grondwaterspiegel als de saturatie- en aëratiegraad, en het cumulatieve verdampingstekort.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.