Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312754
Title Heeft precisielandbouw (de) toekomst?
Author(s) Janssens, S.R.M.; Smit, A.B.
Source Den Haag : LEI - ISBN 9789052425580 - 60
Department(s) LEI Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) akkerbouw - teeltsystemen - technologie - toepassing - inventarisaties - precisielandbouw - arable farming - cropping systems - technology - application - inventories - precision agriculture
Categories Arable Farming / Mechanization
Abstract De mogelijkheden om plaats- en tijdspecifieke metingen en behandelingen te verrichten aan akkerbouwpercelen en -gewassen zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Deze landbouwmethode, genoemd precisielandbouw (PL), biedt de akkerbouwsector kansen om tot verbetering van opbrengst, kwaliteit en saldo van producten te komen en emissies van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu te verminderen. De opkomst van precisielandbouw verloopt echter moeizaam. Dit rapport geeft een inventarisatie van zowel de mogelijkheden en kansen voor precisielandbouw als de belemmeringen en moeilijkheden die men in de praktijk tegen komt. Ook worden aanbevelingen gedaan om de opkomst van precisielandbouw beter te stroomlijnen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.