Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312859
Title Naar een monitoringplan 2001 voor effectgerichte maatregelen van het Overlevingsplan Bos en Natuur
Author(s) Hendriks, C.M.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 111) - 46
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) natuurbescherming - monitoring - subsidies - bossen - milieubeleid - natuurreservaten - nederland - protocollen - nature conservation - forests - environmental policy - nature reserves - netherlands - protocols
Categories Environmental Management (General)
Abstract Per 1 januari 2001 gaat het onderdeel effectgerichte maatregelen van het Overlevingsplan Bos en Natuur, onderdeel uitmaken van de Subsidieregeling Natuurbeheer. Voor de monitoring betekent dit dat afstemming noodzakelijk is op de praktijk van deze subsidieregeling. Voor de effectgerichte maatregelen die in 2001 uitgevoerd gaan worden, moet een geactualiseerd en in de Subsidieregeling Natuurbeheer geontegreerd plan worden ontwikkeld. In dit rapport zijn de resultaten beschreven van een inventarisatieonder terreinbeheerders, deskundigen en beleidsmedewerkers van hun wensen voor de ontwikkeling van zo'n monitoringplan. Er zijn aanbevelingen gedaan om tot een goede aanpak van monitoring te komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.