Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312884
Title Waterkwaliteit en diergezondheid: leidraad voor te nemen maatregelen in het waterbeheer en de effecten daarvan op de kwaliteit van oppervlaktewater met het oog op gebruik als drinkwater voor vee
Author(s) Harmsen, J.; Dolfing, J.; Querner, E.; Toorn, A. van den
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2) - 44
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) drinkwater - waterkwaliteit - rundvee - diergeneeskunde - riolering - waterbeheer - drinking water - water quality - cattle - veterinary science - sewerage - water management
Categories Water Management (General) / Cattle
Abstract In het kader van het Actieprogramma Waterkwaliteit en Diergezondheid is een leidraad voor de waterbeheerder opgesteld. De leidraad beschrijft de factoren die van invloed zijn op de waterkwaliteit in sloten. Hierbij is onderscheid gemaakt in de processen in de sloot zelf, de invloed van de directe omgeving en de invloed van het regionale systeem. In een samenvattende tabel is aangegeven welke maatregelen kunnen worden genomen om de waterkwaliteit te verbeteren en door wie deze maatregelen kunnen worden genomen, de veehouder, waterkwaliteitsbeheerder, waterkwantiteitsbeheerder, gemeente of inrichter. De leidraad zal in de komende jaren jaarlijks worden geactualiseerd om aan te blijven sluiten bij de ontwikkeling van kennis.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.