Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 312887
Title Haalbare productkwaliteit en restrisico's bij extensieve landfarming van baggerspecies
Author(s) Harmsen, J.; Toorn, A. van den; Dijk-Hooyer, O.M. van; Wieggers, H.J.J.; Zweers, A.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 44) - 88
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) sediment - ontginning - bioremediëring - bagger - verontreinigende stoffen - mineraaloliën - biotesten - biodegradatie - polycyclische koolwaterstoffen - nederland - sludge farming - reclamation - bioremediation - dredgings - pollutants - mineral oils - bioassays - biodegradation - polycyclic hydrocarbons - netherlands
Categories Bioremediation
Abstract In deze studie zijn de risico's onderzocht van vier verschillende sedimenten die al gedurende vier tot acht jaar waren gereinigd met behulp van intensieve en extensieve landfarming. De biologisch beschikbare fracties zijn vastgesteld met chemische en fysische tests. Ecologische risico's zijn onderzocht met biotests en een bioaccumulatietoets. De resultaten zijn vergeleken met de chemische samenstelling en gegevens verkregen op de landfarm Kreekraksluizen. In de partiële extractie konden drie verontreinigingsfracties worden onderscheiden, namelijk snel, langzaam en zeer langzaam desorberend. Deze fracties konden in verband worden gebracht met de resultaten van biotests, bioaccumulatie en de biologische afbraak op de landfarm. De gemeten biologische beschikbaarheid geeft daarom mogelijkheden tot sturing van de biologische afbraak en inzicht in risico's op een landfarm.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.