Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313038
Title Stuurbaarheid van ganzen door verjaging en flankerende jacht rondom het ganzenopvanggebied Oost-Dongeradeel (Friesland) in 1999-2000
Author(s) Ebbinge, B.S.; Müskens, G.J.D.M.; Oord, J.G.; Beintema, A.J.; Brink, N.W. van den
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 128) - 99
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) ganzen - ganzenvoeding - milieueffect - habitats - jagen - landbouwgrond - wildbeheer - wildbescherming - nederland - friesland - geese - goose feeding - environmental impact - hunting - agricultural land - wildlife management - wildlife conservation - netherlands
Categories Aves
Abstract De stuurbaarheid van ganzen is in 1999-2000 onderzocht in een proefgebied in Noordoost-Friesland. In de periferie (ca. 9000 ha) van het ganzenopvangebied Oost-Dongeradeel (ca. 2200 ha) zijn ganzen bejaagd en verjaagd om ze te concentreren in het opvanggebied en landbouwschade in het perifere gebied te minimaliseren. Het effect van deze verjagingsacties op ganzen is bestudeerd door individueel gemerkte kolganzen intensief te volgen. Kolganzen werden hiertoe gemerkt met halsbanden en kleine, in de halsband ingebouwde, VHF-zenders. Door wekelijkse tellingen werden verspreiding en talrijkheid van alle ganzensoorten vastgelegd. De landbouwschade in het perifere gebied daalde in vergelijking met een seizoen dat er alleen gejaagd en niet gecoördineerd verjaagd werd (1997-1998), van c 350 000 naar c 150 000. Binnen het opvanggebied kwamen kolganzen meer verspreid en in kleinere groepen voor en vertoonden meer plaatstrouw. In het verjaaggebied kwamen kolganzen in veel grotere groepen voor, en doken er ook vaker nieuwe ganzen op. Ruim de helft van de ganzen trok direct door naar andere pleisterplaatsen in Nederland en Duitsland. In een gebied waar ganzen niet verjaagd werden, bleken kolganzen veel zwaarder te zijn, zodat verjagingacties zeer waarschijnlijk de conditie van ganzen beonvloeden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.