Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313040
Title Ganzenvangen voor de wetenschap; ringonderzoek aan wilde ganzen
Author(s) Ebbinge, B.S.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 155) - 57
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) anser - ganzen - inventarisaties - populatiedynamica - monitoring - migratie - identificatie - merken - nederland - vogels kijken - geese - inventories - population dynamics - migration - identification - marking - netherlands - birdwatching
Categories Biology of Animal Taxonomic Groups (General) / Zoogeography
Abstract In de winter van 1954-55 startte het ITBON het ringonderzoek aan wilde ganzen in Nederland. Sindsdien zijn ruim 50 000 ganzen geringd met metalen ringen van het Vogeltrekstation Arnhem. Het verzamelen van deze gegevens is voortgezet door RIN, IBN, en nu Alterra. De ganzen worden gevangen door ganzenvangers op traditionele wijze met slagnetten en goed getrainde lokganzen. Terugmeldingen van de geringde ganzen zijn van belang voor het overheidsbeleid op het gebied van deze trekvogels, waarvoor Nederland door het ondertekenen van internationale verdragen zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Nadere analyse van deze langetermijngegevensreeks is gewenst. Sinds 1998-99 werkt Alterra met dit vangprogramma mee aan een onderzoeksproject van de universiteit van Osnabrück, waarbij tot nu toe ruim 1900 kolganzen met halsbanden zijn gemerkt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.