Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313236
Title Landschapsbeleving; toepassing van de meetmethoden landschapsbeleving in vier gebieden in Nederland
Author(s) Coeterier, J.F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 209) - 64
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) landschap - perceptie - taxatie - kwaliteit - landschapsarchitectuur - monitoring - nederland - cultuurlandschap - landscape - perception - valuation - quality - landscape architecture - netherlands - cultural landscape
Categories Landscape Architecture (General)
Abstract Het rapport beschrijft belevingsonderzoek in Tiel-West, Bakel-Gemert, het Centraal Plateau in Limburg en een gebied in Noord-Holland. De beleving is gemeten met de methode SPEL, Schalen voor de Perceptie en Evaluatie van Landschappen, ontwikkeld voor het Meetnet Landschap. SPEL is aangevuld met een aantal meetschalen die mogelijk gebruikt gaan worden in een alternatieve methode, een belevings-GIS. De vier gebieden variëren in het vermogen veranderingen op te nemen. Dit wordt onder andere bepaald doorde variatie in landschapskenmerken en de wijze waarop ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Verder diende het onderzoek om een gegevensbestand over landschapsbeleving in Nederland op te bouwen, dat gebruikt kan worden in een monitoringprogramma.
Comments
All comments Post a comment
f170eb04-5786-46dd-9d71-3f20b8de8010@surfguest.nl said...

De vragenlijst die als bijlage 3 toegevoegd zou moeten zijn ontbreekt. Het is daarom lastig om na te gaan wat er aan de betreffende deelnemers is gevraagd.

2018-09-24   14:13:29
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.