Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 313258
Title Zicht op gezonde teelt : een scenariostudie voor het gewasbeschermingsbeleid na 2000
Author(s) Buurma, J.S.
Source Den Haag : LEI - ISBN 9789052426105 - 99
Department(s) LEI Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) gewasbescherming - geïntegreerde plagenbestrijding - pesticiden - milieueffect - milieubeleid - nederland - plant protection - integrated pest management - pesticides - environmental impact - environmental policy - netherlands
Categories Plant and Crop Protection (General)
Abstract 'Geïntegreerde teelt op gecertificeerde bedrijven' is de hoofdlijn van de beleidsvisie op gewasbescherming in de periode 2001-2010. Vooruitlopend op de besluitvorming over het voorgenomen beleid zijn in 2000 voorbeeld-certificatieschema's ontwikkeld voor akkerbouw, bloembollenteelt, fruitteelt en glastuinbouw. In deze scenariostudie wordt nagegaan in hoeverre deze certificatieschema's milieukundig en financieel-economisch effectief zijn, of door toepassing van financiële en/of fiscale prikkels effectief kunnen worden gemaakt. Voor groepen bedrijven uit het Informatienet van het LEI worden de 'kostenafstanden' tussen níet en wél certificeren zichtbaar gemaakt. Naast de invloeden van financiële en fiscale prikkels zijn ook de invloeden van ongunstige omstandigheden, voortschrijdende kennisontwikkeling en lagere geldopbrengsten voor ongecertificeerde producten verkend
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.