Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313284
Title Effecten van ongewijzigd ruimtelijk beleid op natuur, landschap en recreatie 1995-2020; achtergronddocumentatie methode VIJNO toets fase 1
Author(s) Broekmeyer, M.E.A.; Dijkstra, H.; Farjon, H.; Goossen, C.M.; Reijnen, R.; Roos-Klein Lankhorst, J.; Vries, S. de; Alkemade, R.; Bethe, F.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 47) - 73
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) ruimtelijke ordening - milieueffect - landschap - recreatie - kwaliteit - impact - nederland - monitoring - kennis - natuur - physical planning - environmental impact - landscape - recreation - quality - netherlands - knowledge - nature
Categories Land Use Planning / Nature Management (General)
Abstract Voorspelde veranderingen in natuur-, landbouw- en stedelijk gebied tot 2020 bij ongewijzigd ruimtelijk beleid zijn met behulp van diverse rekenmodellen beoordeeld op hun effecten voor natuur, landschap en recreatie. Het areaal natuurgebied neemt met 32 toe; het landbouwareaal neemt af met 7-15. De natuurkwaliteit verbetert hierdoor aanzienlijk. De toename van woonbebouwing ligt voor driekwart binnen landschappelijk waardevolle gebieden. De recreatieve vraag groeit met 21 ten gevolge van bevolkingsgroei en vergrijzing. Ondanks de uitbreiding van natuurgebieden nemen de gebieden met een grote vraag naar fietsmogelijkheden en gebieden met een lage kwaliteit in oppervlakte toe.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.